8 / 10
از 65 کاربر
...

آرشيو مقالات

1[ مجموع 6 مقاله ]
 در این مقاله تلاش شده تا حداقل اطلاعات برای نصب یک آنتن مرکزی به زبانی ساده و قابل فهم برای همه ارائه شود.   :: آنتن (گیرنده سیگنال) :: در ایران سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال بر روی دو باند UHF و VHF ارسال میشوند . در شهر تهران سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال بر روی باند UHF ارسال میشو ...
آنتن مرکزی به مجموعه تجهیزاتی گفته میشود که برای دریافت تصاویر تلویزیونی یا ماهواره ای و یا تصاویر ویدئویی مانند دوربین مداربسته و انتقال آن به چندین گیرنده تلویزیونی بکار گرفته میشوند. بطور کلی تجهیزات آنتن مرکزی شامل بخشهای دریافت ، تقویت ، تقسیم و انتقال سیگنال میباشند.اگر بخواهیم ت ...
MATV : Master Antenna Television این نوع سیستم آنتن مرکزی برای دریافت ، تقویت و توزیع سیگنالهایی که در باندهای UHF , VHF , VLF , FM قرار دارند مورد استفاده قرار میگیرد. با نصب تجهیزات دریافت سیگنال و تقویت آن ، سیگنال های تلویزیونی در این باندها بصورت تقویت شده و بدون هیچگونه نویزی و توسط ...
باند VHF I یا B I در فرکانسهای 40 مگاهرتز تا 68 مگاهرتز قرار دارد. کانالهای 1 تا 4 در این باند میباشند و پهنای فرکانس هر کانال در این باند 7 مگاهرتز در نظر گرفته شده است. باند VHF III یا B III در فرکانسهای 174 مگاهرتز تا 230 مگاهرتز قرار دارد. کانالهای 5 تا 12 در این باند میباشند و پهنا ...
:: آنتن :: برای دریافت سیگنالهای باندهای UHF , VHF , FM باید از آنتن های مختص به هر باند استفاده کرد. برای انتخاب یک آنتن مناسب باید به دو فاکتور مهم توجه کرد : باند آنتن بهره آنتن برای انتخاب یک آنتن با باند مناسب باید بررسی کنید و مطمئن شوید که فرستنده منطقه مورد نظر ش ...
:: آمپلی فایر :: بخش تقویت در سیستمهای آنتن مرکزی به عهده آمپلی فایر آنتن مرکزی است. سیگنالهایی که در یک سیستم آنتن مرکزی آنالوگ توسط آنتن دریافت میشود و یا سیگنالهای خروجی مبدلهای فرکانسی از تصاویر ویدئویی باید قبل از توزیع توسط آمپلی فایر تقویت شوند تا افتی که در مسیر توزیع بوجود می آی ...
1[ مجموع 6 مقاله ]